[Suy ngẫm]: Tôi là con người của hành động

Nếu bạn có một ước mơ, bạn sẽ lựa chọn gì trong hôm nay : …