Bức thư tỏ tình với Tony Hoàn không thể...

Buổi sáng thứ 7 cuối tuần đang ngồi viết Ebook thì nhận được bức thư …